Chúa tàu Kim Quy

2002-11-29
G
180
Đạo diễn
Châu Huế
Diễn viên
Hoàng Phúc, Kim Ngân, Trần Kim Ngân, Kinh Quốc, Nguyễn Đình Thơ, Lê Quang …

Comments

One response to “Chúa tàu Kim Quy”

  1. bizman Avatar
    bizman

    Phim coi cũng tạm được. Trần Kim Ngân torng phim này diễn xuất dễ thương.

Leave a Reply