Chung cư

0000-00-00
PG-13
Đạo diễn
Việt Linh
Diễn viên
Mai Thành, Ðơn Dương, Hồng Ánh, Minh Trang

Ông Thậm – bảo vệ của một khách sạn ở Sài Gòn. Ngày giải phóng, người chủ khách sạn đã bỏ trốn. Ông Thậm bị bỏ lại. Khách sạn được tiếp quản và trở thành hộ tập thể, ông Thậm được đề cử lại trong Ban quản lý của chung cư.

Minh Ly – cháu gái của chủ khách sạn – sinh viên y khoa đến gặp ông Thậm xin tá túc vì gia đình đã chạy trốn ra nước ngoài. Ðược sự giúp đỡ của Ba Tuấn – Minh Ly được cấp một phòng và trở thành thành viên mới trong cung cư.

Cuộc sống trong chung cư những ngày đầu giải phóng đầy dẫy những khó khăn, nhưng đầm ấm tình người. Mỗi con người một tính cách nhưng họ vẫn thể hiện đầy đủ phẩm chất mà cách mạng đã rèn luyện cho họ: tinh thần sống vì mọi người. ở đây, mọi người sống vì nhau và cũng tại đây Minh Ly gặp được tình yêu, ông Thậm từ người gác đan trở thành một thành viên tích cực trong tập thể mới.

Sự phát triển của xã hội trong cơ chế mới đã trả chung cư về đúng chức năng của nó: – khách sạn – chung cư giải tán, mỗi người tìm về một nơi ở riêng, với mỗi cuộc đời riêng – Ông Thậm cũng ra đi sau khi để lại cho Tiến Công (con Ba Tuấn) một ít vàng – tài sản cả đời ông mới có được cùng lời nhắn nhủ rằng hãy trở thành người tốt với tinh thần sống vì mọi người.

Comments

Leave a Reply