Double Jade Legend

2005-04-20
PG
990
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Zhang Tian Lin, Xu Wei Lun, Ting Ting, Chen De Lie

Vị pháp vương đầu tiên thời Ai Cập cổ trước khi chết đã tách viên ngọc bích mình yêu thích thành hai phần và dặn dò tuyệt đối không để hai mảnh này chập lại thành một, nếu không sẽ nhận được một sự trừng phạt nghiêm trọng. Và câu chuyện này trở thành một truyền thuyết. Ngàn đời sau người ta vẫn nhớ đến câu nói đó nhưng không biết được sự trừng phạt ấy nó như thế nào??

Comments

Leave a Reply