F*ck

2006-11-10
Unrated
93
Đạo diễn
Steve Anderson
Diễn viên
Steven Bochco, Pat Boone, Benjamin C. Bradlee, Drew Carey,Billy Connolly

Trong XH Mỹ nói riêng, có 1 từ gồm 4 chữ cái với chữ cái đầu tiên là F tuy xét đơn thuần về nghĩa nó bị phê phán ngay là “thô tục” nhưng nó lại là 1 từ dùng nhiều nhất, dùng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, thể hiện mọi tâm trạng, được phát ra từ miệng của đủ mọi loại người, ta có thể nghe thấy nó từ hè phố cho đến sảnh Thượng viện…có khi cả ở trong Nhà trắng (?!)Và bộ phim chính là 1 lời giải thích cho phần nào của các sự kiện xảy ra trên…
—yg—

Comments

Leave a Reply