Getting Home

2007-01-19
PG-13
110
Đạo diễn
Zhang Yang
Diễn viên
Zhao Ben Shan, Song Dan Dan, Sun Hai Ying, Niu Ma, Liu Jin Shan, Hu Jun, Xia Yu

Ông Triệu là một nông dân nghèo đi đến Thâm Quyến làm việc. Do người bạn thân bị chết nên ông phải làm một chuyến đưa thân xác của bạn mình trở về quê nhà. Trên con đường ấy ông gặp không biết bao nhiêu khó khăn nhưng vẫn quyết tâm giữ cho thân xác của bạn mình có thể được chôn cất trọn vẹn nơi quê nhà.

Comments

Leave a Reply