Life begins at Forty

2003-11-30
PG
900
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Alex Fong Chung Sun, Charmaine Sheh, Anne Heung, Kevin Cheng, Shirley Yeung, Jack Wu

Vinh, Cơ và Huy là ba người bạn thân ở chung một mái nhà, cả ba đều đến gần tuổi trung niên nên luôn có những cảm giác bất an. Trải qua nhiều sóng gió mỗi người cũng tìm được cho mình một tình yêu. Nhưng ai có thể nắm giữ được lấy tình yêu đó, ai sẽ làm nó bay khỏi tầm tay của mình đây?

Comments

Leave a Reply