Rob Roy

1995-00-00
R
Đạo diễn
Michael Caton-Jones
Diễn viên
Liam Neeson, Jessica Lange, John Hurt, Tim Roth, Eric Stoltz

Rob Roy McGregor là một ngườI biết tôn trọng lờI nói ở Tô Cách Lan. Do muốn nớI rộng trang trạI, vì thiếu tiền, ông phảI đi đi mượn tiền của tên hầu tước Montrose. Bọn tay chân của tên hầu tước này giăng bẫy, đưa tiền cho ngườI bạn của Rob đem về rồI phục kích giết chết giữa đường. Rob Roy bị đẩy vào thế kẹt, hoặc phảI trả tiền, hoặc mất đất. Tên hầu tước yêu cầu Rob trả khỏI nợ bằng cách vu khống quận công Argyll nhưng Rob không đồng ý và anh trở thành kẻ sống ngoài pháp luật…

Comments

Leave a Reply