Safe Guards

2006-02-27
PG
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Steven Ma, Elaine Yiu, Wayne Lai, Ben Wong

Thượng Trí Thương lên đảm nhiệm chức đương gia của tiêu cục Hội Hữu và anh quyết định cải cách tiêu cục nhưng gặp không ít khó khăn lại còn phải phân nhà với anh em chú bác như Thượng Trung, Thượng Hiếu, Thượng Chính Bàng…chỉ còn mỗi cô gái duy nhất của tiêu cục là Tường Phụng ở lại giúp đỡ cho Trí Thương. Sóng gió vẫn tiếp tục sau khi Bàng lên làm quan gây khó khăn khiến tiêu cục có nguy cơ phải đóng cửa. May mắn thay, em thứ tư của Trí Thương là Thượng Nghĩa du học từ nước ngoài về cùng hợp sức giúp Trí Thương xây dựng lại tiêu cục ngày càng vững mạnh.

Comments

Leave a Reply