Subject Two

2006-01-20
R
93
Đạo diễn
Philip Chidel
Diễn viên
Christian Oliver, Dean Stapleton

Tại một cabin hẻo lánh trên một ngọn núi, bác sĩ Franklin Vick đang thực hiện kế hoạch nghiên cứu y học của mình: cải tử hồi sinh. Người làm vật thí nghiệm của kế hoạch này là Adam Schmidt – một sinh viên y khoa – đã tình nguyện để bị giết đi và sống lại hàng chục lần trên danh nghĩa của khoa học.

Cùng nhau làm việc tại một nơi hẻo lánh và đầy tuyết, họ cố gắng hoàn hảo kỹ thuật cải tử hồi sinh của mình để chuẩn bị giới thiệu cho thế giới. Nhưng vấn đề ở chỗ: Cái Chết nó cũng có mặt trái của nó…

Comments

Leave a Reply