The Blue Wolf: To the Ends of the Earth and Sea

2007-03-03
PG-13
136
, ,
Đạo diễn
Sawai Shinichiro
Diễn viên
Sorimachi Takashi, Kikukawa Rei, Wakamura Mayumi, Hakamada Yoshihiko, Hirayama Yusuke

Trước khi Mông Cổ được thống nhất thì thời bấy giờ các bộ lạc luôn giao chiến với nhau và phụ nữ chỉ có vai trò là những chiến lợi phẩm, đó là một quy định được đặt ra đối với những bộ tộc bại trận. Vào tháng 6/1162 một đứa trẻ ra đời, là người tạo nên một lịch sử vĩ đại cho Mông Cổ. Cha của đứa trẻ ấy là thủ lĩnh của một bộ lạc, vừa đánh thắng trận và thủ lĩnh của bộ lạc bại trận ấy có tên Thiết Mộc Chân. Để kỷ niệm chiến thắng này, ông đã đặt tên con trai mình là Thiết Mộc Chân, tức Thành Cát Tư Hãn sau này.

Comments

Leave a Reply