The Tide

2005-00-00
PG-13
Đạo diễn
Chen Guo Xing
Diễn viên
Xie Gang, Su Yan, Li Yi Xiang

Năm 1949, khi quyền lực của Quốc Dân đảng đang dần mất thế thì đảng Cộng Sản lên nắm quyền và phải đối diện với một khó khăn mới về kinh tế. Theo sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, Châu Ân Lai đã đưa Trần Vân về trung ương để làm quản lý tài chính đất nước. Trần Vân phải dùng kế sách nào để khôi phục nền kinh tế của Trung Quốc đây?

Comments

Leave a Reply