Trouble Makers

2007-06-03
PG-13
100
Đạo diễn
Cao Bao Pin
Diễn viên
Wu Gang, Wang Yan Hui, Li Xiao Bo

Trong làng, Hùng Gia được xem như là Hoàng Thượng, ai nấy đều sợ, ai nấy đều phải nghe lời của anh em nhà họ Hùng này. Một buổi sáng sớm, dân làng bắt gặp anh em nhà họ hùng đuổi bắt hai cô gái trẻ. Họ đem chuyện này nói với trường làng là Diệp Quang Vinh. Quang Vinh tuy cũng e ngại nhà họ Hùng nhưng cũng luôn tìm cách dập tắt oai phong của gia đình này, và ông biết giờ đây cơ hội ấy đã đến.

Comments

Leave a Reply