Vị đắng tình yêu

1990-01-09
G
90
Đạo diễn
Lê Xuân Hoàng
Diễn viên
Thủy Tiên, Lê Công Tuấn Anh, Lê Cung Bắc, Phước Sang, Trần Ngọc Phong, Hoàng Sơn…

Comments

Leave a Reply