Kokoda

2006-08-26
PG-13
93
, ,
Đạo diễn
Alister Grierson
Diễn viên
Jack Finsterer , Simon Stone, Travis McMahon, Steve Le Marquand,….

Lấy đề tài Chiến tranh Thế giới lần II tại mặt trận Châu Á Thái Bình Dương những năm đầu của cuộc chiến ,dưới sự kiểm soát của phát xít Nhật . Bộ phim kể về trận chiến oai hùng của những người lính Úc nhằm giành quyền kiểm sóat tuyến đường sắt Kokoda tại Tân Ghi-nê ( New Guinea ), góp phần đẩy chế độ phát xít của Nhật đến bờ sụp đổ.

— yg —-

Comments

One response to “Kokoda”

  1. younggun1894 Avatar
    younggun1894

    Phim cứ đều đều đều đều ….khò khò khò ….

Leave a Reply